Dự báo Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

34.4°

Cảm giác như 41°
mây thưa

mây thưa

27.1°

Nhiệt độ thấp nhất

38.1°

Nhiệt độ cao nhất

66%

Độ ẩm

2.57 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

27.1°

Điểm ngưng

0

UV

999 hPa

Áp suất

05:15/18:39

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chương Mỹ - Hà Nội

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chương Mỹ - Hà Nội
34° / 42.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chương Mỹ - Hà Nội
30.6° / 38.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chương Mỹ - Hà Nội
28.3° / 32.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chương Mỹ - Hà Nội
37° / 43.2°

Dự báo thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội hôm nay, ngày mai theo giờ

7:00 pm

34.6° / 41.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 65 %

mây rải rác

8:00 pm

34.5° / 41.3°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 66 %

mây thưa

9:00 pm

33.5° / 40.5°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 68 %

mây rải rác

10:00 pm

32.2° / 39.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 71 %

mây cụm

11:00 pm

31.3° / 38.9°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

12:00 am

30.8° / 37.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.5° / 36.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

29.2° / 35.2°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

29° / 34.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 32.9°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa vừa

5:00 am

27.6° / 32°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

6:00 am

28.7° / 33.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 34.3°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

30.7° / 37.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 38.5°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

32.1° / 40°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33.3° / 40°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 41.3°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.1° / 42.2°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42.2°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.1° / 42.6°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.3° / 41°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

34.8° / 41.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 38.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 73 %

mưa vừa

7:00 pm

29.9° / 35°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

28° / 32.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

27.3° / 30.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mưa vừa

10:00 pm

27.8° / 31.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 31.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa vừa

12:00 am

27.5° / 31.9°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

27.3° / 31.5°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.3° / 31.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

27.4° / 31°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 31.2°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 31.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

28.9° / 33.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 35.2°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 37.6°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 39.5°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

32.9° / 39.8°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.4° / 40.6°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.8° / 40.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.5° / 41.1°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.5° / 42.3°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.2° / 42.7°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.6° / 41°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội

Điểm sương 75 %

mưa vừa

Dự báo thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28° / 39° 5.51 m/s 58% 1002 hPa 0.43 mm
T3 18/06 mưa cường độ nặng 27° / 35.1° 4.62 m/s 64% 1001 hPa 33.27 mm
T4 19/06 mưa vừa 27.9° / 35.2° 3.27 m/s 65% 1001 hPa 6.49 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 27.8° / 36.9° 5.06 m/s 66% 1001 hPa 0.51 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28° / 37.1° 6.12 m/s 66% 1001 hPa 2.97 mm
T7 22/06 mưa vừa 28.6° / 37° 5.46 m/s 65% 1001 hPa 11.02 mm

Chất lượng không khí tại Chương Mỹ - Hà Nội

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1736.69

NH3

16.01

NO

18.83

NO2

71.4

O3

1.01

PM2.5

44.07

PM10

57.77

SO2

47.68