Dự báo thời tiết Chương Mỹ - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/38.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.7%
 • Lượng mưa
  5.55 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.5°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/37.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T3 18/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.7%
 • Lượng mưa
  9.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.7°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T4 19/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.3%
 • Lượng mưa
  10.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T5 20/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.6°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.5%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.9°/30.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/37°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 21/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29.3°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68%
 • Lượng mưa
  6.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.9°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.1°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T7 22/06
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.1°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.6%
 • Lượng mưa
  5.67 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.9%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41

Lượng mưa Chương Mỹ - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chương Mỹ - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Chương Mỹ bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0