Dự báo thời tiết Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
1.81 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:16 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

51%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

52%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.64 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới


Lượng mưa Đan Phượng - Hà Nội 30 ngày tới

Thời tiết Đan Phượng

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 36°

Mặt trời mọc/lặn

05:16/18:29

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

32°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

74%

wind

Tốc độ Gió

2.57 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

10.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:29 pm