Dự báo thời tiết Đan Phượng - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.7°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.8%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/32°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.51 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:39
T3 18/06
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  33.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/34.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T4 19/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  7.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.27 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T5 20/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.8%
 • Lượng mưa
  1.51 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T6 21/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.7%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/30.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/37.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
T7 22/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  11.82 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.2°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.46 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.5%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41

Lượng mưa Đan Phượng - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đan Phượng - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Đan Phượng bây giờ

mây thưa

34°

mây thưa

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:39

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0