Dự báo Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

30.9°

Cảm giác như 37°
mây cụm

mây cụm

24.2°

Nhiệt độ thấp nhất

30.8°

Nhiệt độ cao nhất

79.3%

Độ ẩm

4.63 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26°

Điểm ngưng

1.78

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:31

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thường Tín - Hà Nội

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thường Tín - Hà Nội
24.4° / 27°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thường Tín - Hà Nội
25.5° / 27.8°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thường Tín - Hà Nội
25.9° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thường Tín - Hà Nội
30.3° / 37.5°

Dự báo thời tiết Thường Tín - Hà Nội hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 pm

30.8° / 38°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mây cụm

5:00 pm

30.3° / 37.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 80 %

mây cụm

6:00 pm

29.6° / 35.8°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.6° / 33.6°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.8° / 30.2°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.4° / 27.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 27.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 27.2°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.4° / 27.9°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.5° / 27.4°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.4° / 27°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27.6°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.9° / 27.3°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 28°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

27.3° / 30.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 31°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 30.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

28.8° / 31.4°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

1:00 pm

29.2° / 34.8°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.1° / 33.3°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.7° / 34°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.1° / 33°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 31.2°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.3° / 31.9°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 30.8°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.7° / 30.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.8° / 27°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 27.8°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 26.6°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

1:00 am

26.6° / 26.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 27.9°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 27.1°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 am

26.8° / 27.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 27.8°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 26.3°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 26°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

27° / 26.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 am

27.2° / 28°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 am

27.7° / 30°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

27.2° / 30.7°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.9° / 31.2°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.4° / 31.5°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 33.7°

Thời tiết Thường Tín - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thường Tín - Hà Nội sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.9° / 30.2° 3.54 m/s 93% 1008 hPa 8.83 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 26.3° / 29.1° 2.42 m/s 87% 1006 hPa 3.35 mm
T2 27/05 mây đen u ám 26° / 29.9° 1.95 m/s 90% 1002 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 26.2° / 34.3° 3.94 m/s 66% 1001 hPa 5.58 mm
T4 29/05 mưa cường độ nặng 26.4° / 34.8° 4.37 m/s 67% 1001 hPa 27.17 mm
T5 30/05 mưa cường độ nặng 26.1° / 32.2° 2.72 m/s 77% 1003 hPa 49.29 mm

Chất lượng không khí tại Thường Tín - Hà Nội

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

1068.52

NH3

6.41

NO

1.23

NO2

31.45

O3

68.77

PM2.5

34.23

PM10

37.78

SO2

24.64