Dự báo thời tiết Thường Tín - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  16.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.5°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:40
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  7.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  26.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  27.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T4 26/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  30.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:16/18:41
T5 27/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  23.02 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41
T6 28/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  14.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:41

Lượng mưa Thường Tín - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thường Tín - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Thường Tín bây giờ

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

28°

/

35°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

7.05