Dự báo Thời tiết Long Biên - Hà Nội

29.6°

Cảm giác như 35°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

25.7°

Nhiệt độ thấp nhất

29.8°

Nhiệt độ cao nhất

80.5%

Độ ẩm

1.83 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.6°

Điểm ngưng

10.89

UV

1004 hPa

Áp suất

05:16/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Long Biên - Hà Nội

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Long Biên - Hà Nội
28.5° / 35.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Long Biên - Hà Nội
25.3° / 27.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Long Biên - Hà Nội
26.5° / 27.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Long Biên - Hà Nội
29.1° / 35.6°

Dự báo thời tiết Long Biên - Hà Nội hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

29.3° / 35.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 80 %

mưa vừa

2:00 pm

29.8° / 35.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.9° / 35.7°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35.2°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 78 %

mưa vừa

5:00 pm

30° / 35.7°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 81 %

mưa vừa

6:00 pm

28.6° / 34°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

27.4° / 31.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa vừa

8:00 pm

27.3° / 27.2°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 92 %

mưa vừa

9:00 pm

26.1° / 26.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mưa vừa

10:00 pm

26° / 26.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 94 %

mưa vừa

11:00 pm

27° / 27.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 95 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 95 %

mưa vừa

1:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mưa vừa

2:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa vừa

3:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mưa vừa

4:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.3° / 26.2°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 26.5°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.1° / 27.3°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.5° / 31.7°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.8° / 34.4°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.6° / 37°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

11:00 am

31° / 37.9°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.5° / 36°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 73 %

mưa vừa

1:00 pm

30° / 34.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33.6°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.9° / 34.5°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.9° / 35.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.2° / 35.4°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 78 %

mưa vừa

6:00 pm

28.3° / 33.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mưa vừa

7:00 pm

27.7° / 31.3°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 87 %

mưa vừa

8:00 pm

27.8° / 27.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa vừa

10:00 pm

26.1° / 26°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mưa vừa

11:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 93 %

mưa vừa

12:00 am

26.2° / 27°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 92 %

mưa vừa

1:00 am

26.9° / 26.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mưa vừa

2:00 am

27° / 26.3°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.6° / 26.1°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

26.6° / 27°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.6°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

27.3° / 31.4°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.7° / 34.5°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.8° / 35.8°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 71 %

mây cụm

10:00 am

32° / 36.3°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.9° / 37.6°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 37.5°

Thời tiết Long Biên - Hà Nội

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Long Biên - Hà Nội sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.8° / 29.3° 2.77 m/s 78% 1004 hPa 39.59 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.3° / 31.7° 5.59 m/s 68% 1007 hPa 27.34 mm
T5 27/06 mưa vừa 27° / 32.9° 5.1 m/s 66% 1009 hPa 5.89 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.9° / 33.9° 4.78 m/s 67% 1006 hPa 0.8 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 27.7° / 33.6° 3.49 m/s 72% 1003 hPa 4.39 mm
CN 30/06 mây đen u ám 28.8° / 34.8° 2.64 m/s 62% 1000 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Long Biên - Hà Nội

Trung bình

Danh mục này có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe chung của công chúng. Những người khỏe mạnh có thể bị kích ứng nhẹ, và những người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng nhẹ ở mức độ lớn hơn. Tuy nhiên, trẻ em, người lớn tuổi và những người bị bệnh phổi có nguy cơ cao hơn khi tiếp xúc với ozone

CO

881.5

NH3

8.56

NO

0.69

NO2

45.74

O3

10.99

PM2.5

26.7

PM10

31.87

SO2

23.55