Dự báo thời tiết Long Biên - Hà Nội 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  78.3%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  29.2°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:32
T4 29/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T5 30/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  16.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.6°/24.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  7.04 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:33
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.1°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  8.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.1°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.79 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.8%
 • Lượng mưa
  2.13 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:34
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  6.71 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:35

Lượng mưa Long Biên - Hà Nội 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Long Biên - Hà Nội 7 ngày tới

Thời tiết Long Biên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

Thấp/Cao

27°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0