Dự báo thời tiết Phường Ngọc Thụy - Long Biên 3 ngày tới

Hôm nay

24.5 oC

35 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

24.7°

/

34.8°

Độ ẩm

61.2%

Gió

2.8 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

13.1

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:38

T6 26/07

26.7 oC

38 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

26.9°

/

38°

Độ ẩm

55%

Gió

4.2 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

12.05

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:27

Mặt trời lặn

18:37

T7 27/07

27.6 oC

38.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 43°

Thấp/Cao

27.2°

/

38.7°

Độ ẩm

56.2%

Gió

5.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.6°

UV

10.98

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:28

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa Phường Ngọc Thụy - Long Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Ngọc Thụy - Long Biên 3 ngày tới

Thời tiết Phường Ngọc Thụy bây giờ

bầu trời quang đãng

33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

70%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

992 hPa

Gió

2.57 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0.14