Dự báo thời tiết Phường Phúc Đồng - Long Biên 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

34.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25°

/

34.1°

Độ ẩm

57.3%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26.9 oC

33.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

27°

/

33.3°

Độ ẩm

60.8%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

26 oC

29.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

88%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.4°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Phường Phúc Đồng - Long Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Phúc Đồng - Long Biên 3 ngày tới

Thời tiết Phường Phúc Đồng bây giờ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0