Dự báo thời tiết Phường Thạch Bàn - Long Biên 3 ngày tới

Hôm nay

25.7 oC

34 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

25.1°

/

34.8°

Độ ẩm

57.2%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.82

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:39

T2 22/07

26.5 oC

33.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

26.7°

/

33°

Độ ẩm

60.9%

Gió

3.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

11.76

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

T3 23/07

25.5 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

25.1°

/

29.8°

Độ ẩm

87.3%

Gió

3.78 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.6°

UV

11.71

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:39

Lượng mưa Phường Thạch Bàn - Long Biên 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Thạch Bàn - Long Biên 3 ngày tới

Thời tiết Phường Thạch Bàn bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

5.66 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0