Dự báo Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

34.2°

Cảm giác như 40°
mưa vừa

mưa vừa

25.2°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

56.5%

Độ ẩm

1.04 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.9°

Điểm ngưng

10.61

UV

1003 hPa

Áp suất

05:22/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hương Sơn - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hương Sơn - Hà Tĩnh
31.3° / 38.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hương Sơn - Hà Tĩnh
25.1° / 26.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hương Sơn - Hà Tĩnh
26.7° / 26.1°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hương Sơn - Hà Tĩnh
30.6° / 37.4°

Dự báo thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

33.3° / 40.6°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.3° / 40.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 56 %

mưa vừa

2:00 pm

34.7° / 40.3°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34° / 40.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mưa vừa

4:00 pm

32° / 39.2°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.9° / 37.3°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 34°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

28.5° / 32.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28° / 30°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 27.6°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.6° / 26.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 26.1°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.5° / 28°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

1:00 am

26.7° / 27.3°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 27°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 26.9°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 26.5°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

27.7° / 30.1°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32.3°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 35.9°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

10:00 am

32.4° / 37.5°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 39.8°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.4° / 39.7°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 38.9°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.2° / 37.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31° / 35.3°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.6° / 35.7°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.3° / 35.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 33.7°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

27.2° / 31°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 pm

27.3° / 27.9°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa vừa

9:00 pm

27° / 26°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa vừa

10:00 pm

26.3° / 26.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 26.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 27.8°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 27.4°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.1°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

5:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 27.7°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

27.2° / 30.6°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 am

29.1° / 33.9°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.1°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 37.5°

Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26.1° / 34.6° 3.95 m/s 62% 1004 hPa 6.88 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.2° / 34.1° 3.73 m/s 56% 1006 hPa 9.2 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.3° / 32.5° 3.18 m/s 66% 1008 hPa 7.53 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.6° / 34.1° 3.59 m/s 60% 1006 hPa 0.22 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 28° / 36.1° 3.52 m/s 54% 1004 hPa 0.59 mm
CN 30/06 mây đen u ám 29° / 36.2° 4.3 m/s 57% 1002 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Hương Sơn - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

301.31

NH3

1.77

NO

1.11

NO2

2.39

O3

32.39

PM2.5

1.96

PM10

2.14

SO2

1.32