Thời tiết Hương Sơn - Hà Tĩnh theo giờ

T5 25/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.14 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.58 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.98

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.65 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.45 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.6 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.93 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

86%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.9 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.51 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.95 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.69

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.11 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
6.3 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.86

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.6 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.94

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.37 m/s
Độ ẩm

24%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.4

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.31 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.29 m/s
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hương Sơn - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Hương Sơn

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.51 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:15 pm