Dự báo Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

31.3°

Cảm giác như 36°
mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33.1°

Nhiệt độ cao nhất

66.1%

Độ ẩm

2.88 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.2°

Điểm ngưng

9.57

UV

1005 hPa

Áp suất

05:22/18:35

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thạch Hà - Hà Tĩnh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thạch Hà - Hà Tĩnh
30.7° / 36°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thạch Hà - Hà Tĩnh
25.9° / 26.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thạch Hà - Hà Tĩnh
26.3° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thạch Hà - Hà Tĩnh
32.3° / 38.5°

Dự báo thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

31.5° / 36.9°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 36.2°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 66 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

31.2° / 36°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 65 %

mưa vừa

1:00 pm

32.8° / 37.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 62 %

mưa vừa

2:00 pm

33° / 37.5°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

32° / 38.6°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33.3° / 38.2°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33° / 38.6°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 35.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.7° / 33.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.5° / 31.2°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.9° / 30.7°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 29.3°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 26.1°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 27.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 26.3°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.5° / 26.7°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

26.2° / 26.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 am

29.9° / 33.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 35°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 39°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

35° / 39.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

34.7° / 40°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 54 %

mây cụm

1:00 pm

32.6° / 37.7°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 35.4°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 35.1°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.4° / 35.5°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 35.6°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 83 %

mưa vừa

6:00 pm

29° / 34.5°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 86 %

mưa vừa

7:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 88 %

mưa vừa

8:00 pm

27.8° / 30.7°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mưa vừa

9:00 pm

28° / 27.9°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.6° / 26.4°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26.9° / 26.9°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.8° / 27.1°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.5° / 27.9°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

7:00 am

26.3° / 26.3°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 32.6°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 am

30.4° / 35.6°

Thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 26.1° / 33° 3.83 m/s 66% 1005 hPa 18.99 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.2° / 34.3° 4.41 m/s 53% 1006 hPa 7.53 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25.1° / 32.8° 4.34 m/s 65% 1008 hPa 6.34 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 25.6° / 35.3° 4.14 m/s 62% 1006 hPa 0.59 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 27° / 36.5° 3.76 m/s 53% 1004 hPa 0.46 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 28° / 37.9° 4.05 m/s 55% 1001 hPa 0.38 mm

Chất lượng không khí tại Thạch Hà - Hà Tĩnh

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

370.9

NH3

3.93

NO

1.23

NO2

3.09

O3

36.12

PM2.5

5.12

PM10

6.75

SO2

2.55