Dự báo thời tiết Thạch Hà - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:24 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:25 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.58 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
6.03 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.4 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch Hà - Hà Tĩnh 30 ngày tới


Lượng mưa Thạch Hà - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Thạch Hà

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Mặt trời mọc/lặn

05:21/18:24

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

29°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

69%

wind

Tốc độ Gió

0.51 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

23°

UV

4.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:21 am
6:24 pm