Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    26.7°/34.5°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    58.3%
  • Lượng mưa
    4.78 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    33.6°/28.5°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    26.8°/32.5°
  • pressure
    Áp suất
    1001 hPa
  • wind
    Gió
    5.48 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    23.4°/31.3°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.3%
  • Lượng mưa
    35.33 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    31.8°/23.3°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    27.7°/26.4°
  • pressure
    Áp suất
    1002 hPa
  • wind
    Gió
    6.17 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    23.2°/26.5°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    99.4%
  • Lượng mưa
    17.94 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    25.7°/24.2°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    23.4°/26.3°
  • pressure
    Áp suất
    1007 hPa
  • wind
    Gió
    5.88 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    25°/32.9°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    5%
  • Lượng mưa
    0 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    30.9°/26.2°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    24.2°/32.9°
  • pressure
    Áp suất
    1006 hPa
  • wind
    Gió
    4.17 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    26.9°/35°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    46.2%
  • Lượng mưa
    3.15 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    33°/27.6°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    26.8°/32.3°
  • pressure
    Áp suất
    1005 hPa
  • wind
    Gió
    5.15 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:13/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    26.8°/33°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    84.3%
  • Lượng mưa
    6.05 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    31.7°/28.7°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    26.3°/33.5°
  • pressure
    Áp suất
    1004 hPa
  • wind
    Gió
    3.38 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:12/18:33
T3 04/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

  • Nhiệt độ
    Thấp/Cao
    27.7°/30.7°
  • humidity
    Khả năng có mưa
    81.5%
  • Lượng mưa
    7.37 mm
  • Nhiệt độ
    Ngày/Đêm
    29.6°/27.1°
  • Nhiệt độ
    Sáng/Tối
    28°/30.5°
  • pressure
    Áp suất
    1003 hPa
  • wind
    Gió
    2.95 m/s
  • dawn
    Bình mình/Hoàng hôn
    05:12/18:33

Lượng mưa Chí Linh - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Chí Linh bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0