Thời tiết Chí Linh - Hải Dương theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.27 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.52 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.11 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.93 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.53 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.5 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.64 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

85%

T2 15/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.51 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.6

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.71 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.41

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
7.39 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

85%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.74 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Chí Linh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Gió

5.2 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
6:12 pm