Dự báo thời tiết Bình Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Hôm nay

24.9 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25°

/

33.7°

Độ ẩm

68.1%

Gió

3.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.5°

UV

12.32

Áp suất

994 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:36

T6 26/07

26.7 oC

37.9 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

26.2°

/

37.3°

Độ ẩm

56.5%

Gió

4.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.1°

UV

11.43

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:35

T7 27/07

28 oC

37 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

27.2°

/

36°

Độ ẩm

59.8%

Gió

4.97 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

11.01

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:35

Lượng mưa Bình Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Bình Giang bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:36

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

994 hPa

Gió

1.53 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0