Dự báo thời tiết Bình Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Lượng mưa
  4.68 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.2°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  35.23 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.6°/23.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  17.64 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.2°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.2°/26.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47%
 • Lượng mưa
  3.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.3%
 • Lượng mưa
  5.95 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33
T3 04/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.3%
 • Lượng mưa
  7.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.6°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Bình Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Bình Giang bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:31

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0