Dự báo thời tiết Gia Lộc - Hải Dương 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
3.55 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.02 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.09 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.48 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.66 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4.04 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
4.57 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
4.08 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
4.2 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:15 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
4.49 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lộc - Hải Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Gia Lộc - Hải Dương 30 ngày tới

Thời tiết Gia Lộc

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Mặt trời mọc/lặn

05:14/18:29

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

32°

Áp suất

1002 hPa

Độ ẩm

76%

wind

Tốc độ Gió

3.22 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

0.34

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:29 pm