Dự báo thời tiết Gia Lộc - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:27
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.1%
 • Lượng mưa
  1.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:28
T5 23/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:28
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.4%
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:28
T7 25/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.7%
 • Lượng mưa
  0.39 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
CN 26/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.9%
 • Lượng mưa
  2.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30

Lượng mưa Gia Lộc - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Lộc - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Gia Lộc bây giờ

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:27

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 m/s

Điểm ngưng

21°

UV

9.7