Dự báo thời tiết Nam Sách - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.7%
 • Lượng mưa
  5.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/30.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:14/18:29
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.6%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T3 28/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mây đen u ám
34°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/28.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/35.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.8°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.7%
 • Lượng mưa
  2.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.1 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.3%
 • Lượng mưa
  3.76 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32

Lượng mưa Nam Sách - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Sách - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Nam Sách bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 m/s

Điểm ngưng

29°

UV

0