Thời tiết Nam Sách - Hải Dương theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

7.667 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.69

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.29 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.42 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.23 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.32 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

94%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.77 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.97 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.71 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.85 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.81

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.26 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

90%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.49 m/s
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Nam Sách - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Nam Sách

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Gió

2.19 m/s

Điểm ngưng

27°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:14 am
6:29 pm