Dự báo thời tiết Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Hôm nay

27.6 oC

32.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

27.8°

/

32.3°

Độ ẩm

56.3%

Gió

6.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

20.7°

UV

10.83

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:39

T2 15/07

25.1 oC

35 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 40°

Thấp/Cao

25°

/

34.9°

Độ ẩm

60.8%

Gió

4.6 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.29

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:38

T3 16/07

25.3 oC

34 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.8°

/

33.4°

Độ ẩm

67.3%

Gió

6.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

11.28

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Giang - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Ninh Giang bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

56%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

5.47 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

8.37