Dự báo thời tiết Ninh Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/30.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:30
T4 29/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Lượng mưa
  4.01 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.6°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  35.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  6.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  17.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.6°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.6°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:31
T7 01/06
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
CN 02/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.5%
 • Lượng mưa
  3.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.15 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:32
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.4%
 • Lượng mưa
  5.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.7°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:33

Lượng mưa Ninh Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ninh Giang - Hải Dương 7 ngày tới

Thời tiết Ninh Giang bây giờ

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:30

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 m/s

Điểm ngưng

29°

UV

0