Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
3.25 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.69 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:26 pm

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:27 pm

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.81 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
8.78 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
3.49 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.62 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
5.2 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.75 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.03 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.78 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:13/18:26

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

32°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

62%

wind

Tốc độ Gió

3.6 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

3.16

Bình minh / Hoàng hôn

5:13 am
6:26 pm