Dự báo thời tiết Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.1°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.6%
 • Lượng mưa
  16.73 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.3 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T2 27/05
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.7%
 • Lượng mưa
  1.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.7°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.2%
 • Lượng mưa
  1.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.95 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  11.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  5.2 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  13.61 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30

Lượng mưa Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

1.76