Dự báo thời tiết An Dương - Hải Phòng 3 ngày tới

Hôm nay

28 oC

32.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

27°

/

32°

Độ ẩm

79%

Gió

5.46 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27.1°

UV

10.95

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:37

T2 15/07

25.4 oC

33.6 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 39°

Thấp/Cao

25.8°

/

33°

Độ ẩm

69.9%

Gió

6.81 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.36

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:20

Mặt trời lặn

18:37

T3 16/07

26.9 oC

32.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26.5°

/

32°

Độ ẩm

74.1%

Gió

6.66 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.24

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:21

Mặt trời lặn

18:37

Lượng mưa An Dương - Hải Phòng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Dương - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết An Dương bây giờ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

79%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

10.95