Dự báo thời tiết An Dương - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.7%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.4%
 • Lượng mưa
  0.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  16.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.8°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  7.06 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  5.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.9°/25.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.4°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.08 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.9°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.1°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.1°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31
T2 03/06
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.1%
 • Lượng mưa
  6.82 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.2°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa An Dương - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Dương - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết An Dương bây giờ

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:29

Thấp/Cao

27°

/

29°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0