Dự báo thời tiết An Lão - Hải Phòng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:28 pm

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:29 pm

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.62 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:30 pm

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.45 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
3.47 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.91 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
5.05 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
5.39 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:12 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
3.39 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:13 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
5.6 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:14 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Lão - Hải Phòng 30 ngày tới


Lượng mưa An Lão - Hải Phòng 30 ngày tới

Thời tiết An Lão

bầu trời quang đãng

30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:12/18:28

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

34°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

89%

wind

Tốc độ Gió

2.57 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

28°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:28 pm