Dự báo thời tiết An Lão - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.3°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.1%
 • Lượng mưa
  4.59 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.1°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:26
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.1%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:26
T5 23/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.1%
 • Lượng mưa
  2.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:26
T6 24/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  54.9%
 • Lượng mưa
  4.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:27
T7 25/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:27
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.4%
 • Lượng mưa
  4.26 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T2 27/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  2.82 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.9°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28

Lượng mưa An Lão - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa An Lão - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết An Lão bây giờ

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:26

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

8.2