Dự báo thời tiết Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 3 ngày tới

Hôm nay

25.8 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.6°

/

32°

Độ ẩm

79%

Gió

3.34 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.7°

UV

12.42

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:34

T6 26/07

26.2 oC

36 oC

mây thưa mây thưa

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

26.1°

/

36°

Độ ẩm

63.1%

Gió

4.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

11.21

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:34

T7 27/07

27.6 oC

35.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

Thấp/Cao

27.2°

/

35.2°

Độ ẩm

64.7%

Gió

4.05 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.4°

UV

10.68

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:33

Lượng mưa Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 3 ngày tới

Thời tiết Thuỷ Nguyên bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:34

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

8 km

Áp suất

996 hPa

Gió

0.51 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

0