Dự báo thời tiết Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.7%
 • Lượng mưa
  0.44 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.1°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.6°/28°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.3°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.1%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47%
 • Lượng mưa
  2.04 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.8°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  9.07 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.9%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/27.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  6.03 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.7°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Thuỷ Nguyên bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0