Dự báo Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

30.4°

Cảm giác như 37°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

27.7°

Nhiệt độ thấp nhất

35.9°

Nhiệt độ cao nhất

95%

Độ ẩm

1.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

29.9°

Điểm ngưng

1.88

UV

1002 hPa

Áp suất

05:12/18:36

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đồ Sơn - Hải Phòng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đồ Sơn - Hải Phòng
31.9° / 39.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đồ Sơn - Hải Phòng
28° / 34.9°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đồ Sơn - Hải Phòng
29.1° / 36.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đồ Sơn - Hải Phòng
32° / 38.4°

Dự báo thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31° / 37.6°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 94 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

30.4° / 37.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.5° / 38.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.4° / 39.9°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây cụm

12:00 pm

34.9° / 41.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 66 %

mây cụm

1:00 pm

35.3° / 42.4°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42.5°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 40.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.2° / 39.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

31.3° / 38.3°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31° / 38°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.6° / 36.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.9° / 36.8°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.7° / 35.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29.6° / 35.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.8° / 34.9°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 34.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

28.1° / 34.4°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 34°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28.6° / 34.9°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

28.8° / 34.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

28.9° / 34.8°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

29.7° / 35.4°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

30.2° / 37.9°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 am

31.3° / 38.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

33° / 39.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 40.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

33.5° / 40.4°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 41.8°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 41.8°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34° / 41.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.3° / 41°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

32.4° / 39.9°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

5:00 pm

32.4° / 38.4°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.7° / 38.6°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.1° / 36.6°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 36.8°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây cụm

9:00 pm

29° / 35.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29.4° / 35.6°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.5° / 36.7°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.4° / 36°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 83 %

mây cụm

1:00 am

29° / 36.2°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

2:00 am

29.2° / 36.3°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

29.1° / 35.5°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

28° / 34.1°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 am

28.2° / 35°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

29.8° / 35°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

30° / 36.5°

Thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 29° / 35.9° 4.47 m/s 74% 1001 hPa 4.68 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.7° / 34.3° 4.5 m/s 61% 1002 hPa 2.58 mm
T5 20/06 mưa vừa 28.1° / 34.1° 5.24 m/s 65% 1002 hPa 4.28 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 29.8° / 34.4° 6.38 m/s 63% 1002 hPa 1.65 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 29.2° / 34.2° 6.11 m/s 61% 1003 hPa 1.39 mm
CN 23/06 mây đen u ám 28.8° / 34.2° 4.52 m/s 59% 1003 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Đồ Sơn - Hải Phòng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

568.44

NH3

11.34

NO

5.13

NO2

18.42

O3

30.94

PM2.5

13.11

PM10

18.24

SO2

20.53