Dự báo thời tiết Đồ Sơn - Hải Phòng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.6%
 • Lượng mưa
  1.24 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.1°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.44 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:28
T3 28/05
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.2°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/28.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T4 29/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.9%
 • Lượng mưa
  1.28 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T5 30/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.9%
 • Lượng mưa
  1.84 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/28.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:29
T6 31/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  8.97 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.1°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:30
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  1.35 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.4°/27.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.9°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:30
CN 02/06
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  5.63 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.4°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:31

Lượng mưa Đồ Sơn - Hải Phòng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồ Sơn - Hải Phòng 7 ngày tới

Thời tiết Đồ Sơn bây giờ

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:28

Thấp/Cao

28°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 m/s

Điểm ngưng

28°

UV

0