Dự báo thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang 3 ngày tới

Hôm nay

23.9 oC

29.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24°

/

29.1°

Độ ẩm

91.9%

Gió

9.14 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

27°

UV

2.41

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:23

T2 15/07

24.1 oC

30.3 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.9°

/

30.2°

Độ ẩm

77.8%

Gió

8.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

4.32

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:23

T3 16/07

24.8 oC

26.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24.2°

/

26.7°

Độ ẩm

86.1%

Gió

7.22 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.7°

UV

2.61

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:23

Lượng mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang 3 ngày tới

Thời tiết Ngã Bảy bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:23

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.64 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

2.41