Thời tiết Ngã Bảy - Hậu Giang theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.63 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.65 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.72 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.97 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.35 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.25 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

69%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.09 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.01

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.93 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.58 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.71

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.59 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.89

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.15

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.54

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.16 m/s
Độ ẩm

35%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.14 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.36 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.67 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

66%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.29 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.51 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.91 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.86

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.88

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.24 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.78 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.31

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.66 m/s
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ngã Bảy - Hậu Giang trong 12h tới

Thời tiết Ngã Bảy

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1004 hPa

Gió

5.71 m/s

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
6:08 pm