Dự báo Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

27.6°

Cảm giác như 29°
mây rải rác

mây rải rác

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

35.5°

Nhiệt độ cao nhất

68.6%

Độ ẩm

4.01 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

21°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:38/18:19

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ TLong Mỹ - Hậu Giang

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại TLong Mỹ - Hậu Giang
34.8° / 38.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại TLong Mỹ - Hậu Giang
26.4° / 30.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại TLong Mỹ - Hậu Giang
27° / 27.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại TLong Mỹ - Hậu Giang
30.2° / 34°

Dự báo thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

27.1° / 29.9°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây rải rác

9:00 pm

27° / 30°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mây rải rác

10:00 pm

27.2° / 30.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mây rải rác

11:00 pm

27.6° / 30.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 73 %

mây rải rác

12:00 am

27.5° / 30.4°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mây rải rác

1:00 am

27.6° / 30.2°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

28° / 30.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.8° / 29.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa vừa

4:00 am

27.6° / 29.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

5:00 am

27.1° / 29°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.3° / 30°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 82 %

mây cụm

7:00 am

29.9° / 34°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 am

30.9° / 34°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 63 %

mây cụm

9:00 am

32.4° / 35.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 56 %

mây cụm

10:00 am

33° / 37.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 52 %

mây cụm

11:00 am

34.6° / 38.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 49 %

mây cụm

12:00 pm

34.9° / 38.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 47 %

mây cụm

1:00 pm

35.6° / 39.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.6° / 38.4°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.8° / 38.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 49 %

mây cụm

4:00 pm

33.9° / 37°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 51 %

mây cụm

5:00 pm

32.2° / 36.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 55 %

mây cụm

6:00 pm

30.8° / 34.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 62 %

mây cụm

7:00 pm

29.8° / 33.3°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây cụm

8:00 pm

29.5° / 32.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 71 %

mây cụm

9:00 pm

28.4° / 32.9°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 73 %

mây cụm

10:00 pm

28.4° / 32.2°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 74 %

mây cụm

11:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 76 %

mây rải rác

12:00 am

28.9° / 31.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 78 %

mây cụm

1:00 am

27.1° / 31.3°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 30.3°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

3:00 am

27° / 29.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.3° / 32°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

8:00 am

30.3° / 35.2°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

9:00 am

31.8° / 36.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.4° / 37.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 55 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.5° / 38.8°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.3° / 38.2°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.6° / 38.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

2:00 pm

35° / 37.6°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 37.8°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 36.7°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 35.5°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.8° / 34°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 32.1°

Thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.8° / 35.3° 6.17 m/s 47% 1008 hPa 0.67 mm
T3 18/06 mưa vừa 27.6° / 36° 6.91 m/s 49% 1008 hPa 3.07 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.7° / 34.4° 8.83 m/s 51% 1008 hPa 2.23 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 27.1° / 33.7° 9.13 m/s 54% 1007 hPa 11.43 mm
T6 21/06 mưa cường độ nặng 24.7° / 27.9° 7.18 m/s 89% 1007 hPa 86.79 mm
T7 22/06 mưa cường độ nặng 24.4° / 27° 6.66 m/s 86% 1007 hPa 32.82 mm

Chất lượng không khí tại TLong Mỹ - Hậu Giang

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

344.2

NH3

5.15

NO

0.61

NO2

5.81

O3

23.45

PM2.5

3.77

PM10

5.72

SO2

1.96