Dự báo thời tiết TLong Mỹ - Hậu Giang 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.1°

/

31.2°

Độ ẩm

67.4%

Gió

7.35 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.9°

UV

10.21

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:22

T3 23/07

24.4 oC

31.7 oC

mây rải rác mây rải rác

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.4°

/

31.3°

Độ ẩm

63.7%

Gió

8.02 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

6.24

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:22

T4 24/07

25.9 oC

31.2 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.3°

/

31°

Độ ẩm

65%

Gió

7.54 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

8.33

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:46

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa TLong Mỹ - Hậu Giang 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TLong Mỹ - Hậu Giang 3 ngày tới

Thời tiết TLong Mỹ bây giờ

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

3.16 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0