Dự báo thời tiết TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Gió

7.08 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

8.47

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

24 oC

29 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

72%

Gió

5.93 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

9.16

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

24 oC

27 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

90%

Gió

5.73 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

6.07

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh bây giờ

mưa vừa

29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

7.72 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

6.35