Dự báo thời tiết TP.Hồ Chí Minh 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  13.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.1°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.56 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:30/18:09
T4 22/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.56 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.6°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:30/18:10
T5 23/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.9%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.5°/28.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.22 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:30/18:10
T6 24/05
mây cụm
33°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.9°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:30/18:10
T7 25/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.9°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  5.87 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.7°/35.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.31 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:29/18:10
CN 26/05
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.5°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.7%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.4°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:29/18:11
T2 27/05
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.7°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.5%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.6°/30°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:29/18:11

Lượng mưa TP.Hồ Chí Minh 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa TP.Hồ Chí Minh 7 ngày tới

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh bây giờ

mây rải rác

34°

mây rải rác

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:09

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

4.99