Dự báo Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

28.7°

Cảm giác như 33°
mây rải rác

mây rải rác

25.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.8°

Nhiệt độ cao nhất

89.4%

Độ ẩm

3.09 m/s

Gió

8 km

Tầm nhìn

26.2°

Điểm ngưng

0

UV

1008 hPa

Áp suất

05:31/18:16

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh
33.7° / 38°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh
27.1° / 33°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh
26.4° / 26.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh
30.7° / 36°

Dự báo thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 pm

28.2° / 33.9°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 89 %

mây rải rác

9:00 pm

28.1° / 33.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 84 %

mây cụm

10:00 pm

29° / 33.4°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây cụm

11:00 pm

28.1° / 32°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây cụm

12:00 am

28.7° / 30.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

1:00 am

27.7° / 29.9°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 74 %

mây cụm

2:00 am

28° / 29.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây cụm

3:00 am

28° / 29.2°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 am

26.8° / 26.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26.1° / 26.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

7:00 am

28.5° / 31.6°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 34.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 66 %

mây đen u ám

9:00 am

32.5° / 35.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 37.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

11:00 am

36° / 39.5°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 46 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.8° / 39.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 41 %

mây đen u ám

1:00 pm

37.1° / 40.9°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 39 %

mây đen u ám

2:00 pm

37° / 40.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 38 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 39.5°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 42 %

mưa nhẹ

4:00 pm

35.2° / 39.5°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 45 %

mây đen u ám

5:00 pm

33.8° / 37.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 36.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

7:00 pm

32.5° / 36.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

8:00 pm

32° / 35.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.9° / 34.2°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.7° / 34°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.9° / 32.6°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

12:00 am

28.1° / 32.2°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 32.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

2:00 am

28.3° / 31.1°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

3:00 am

28.9° / 31.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 am

29° / 31°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 am

28.2° / 31.6°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 am

28.9° / 31.1°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.6°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 33.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 am

30.1° / 34.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 65 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.1° / 36.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

11:00 am

34.1° / 39°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.8° / 39.7°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.5° / 38.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.3° / 37.1°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.9° / 37.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 54 %

mưa nhẹ

4:00 pm

33° / 37.8°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.7° / 36.3°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.1° / 35°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

7:00 pm

31.2° / 34.9°

Thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây rải rác 26.8° / 34.4° 3.33 m/s 47% 1008 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 26.6° / 37° 4.7 m/s 46% 1007 hPa 0.1 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 28.9° / 35.2° 5.4 m/s 51% 1007 hPa 0.45 mm
T5 20/06 mưa cường độ nặng 25° / 34° 4.32 m/s 54% 1006 hPa 42.49 mm
T6 21/06 mưa vừa 25° / 28.8° 5.16 m/s 85% 1008 hPa 10.63 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.7° / 27.4° 6.39 m/s 79% 1007 hPa 21.68 mm

Chất lượng không khí tại Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

761.73

NH3

6.18

NO

2.16

NO2

29.82

O3

3.85

PM2.5

16.94

PM10

24.56

SO2

16.61