Dự báo thời tiết Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

31.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.4°

/

31.7°

Độ ẩm

67.9%

Gió

7.65 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.9°

UV

7.98

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:18

T6 26/07

24.5 oC

30.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25°

/

30.1°

Độ ẩm

65.4%

Gió

6.04 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

5.44

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:18

T7 27/07

23.7 oC

29.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

23.6°

/

29.1°

Độ ẩm

73%

Gió

7.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

11.63

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

05:40

Mặt trời lặn

18:18

Lượng mưa Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh 3 ngày tới

Thời tiết Bình Tân bây giờ

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.12 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0