Dự báo thời tiết Hoà Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.9°/34.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.3%
 • Lượng mưa
  1.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.8°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:31
T4 22/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.9%
 • Lượng mưa
  6.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.5°/27.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:31
T5 23/05
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.8%
 • Lượng mưa
  2.49 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:32
T6 24/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  9.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:32
T7 25/05
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
CN 26/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.5°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:33
T2 27/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/29.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:33

Lượng mưa Hoà Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Hoà Bình bây giờ

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:31

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 m/s

Điểm ngưng

22°

UV

10.6