Thời tiết Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.38 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 m/s
Độ ẩm

95%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

88%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.75 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.67 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 m/s
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Hoà Bình

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Gió

1.15 m/s

Điểm ngưng

25°

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:33 pm