Dự báo thời tiết Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Hôm nay

25.5 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.2°

/

31.6°

Độ ẩm

79%

Gió

2.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.38

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:42

T2 15/07

25.8 oC

31.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.7°

/

31.4°

Độ ẩm

76.6%

Gió

1.54 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

13.19

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

T3 16/07

25 oC

30.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.1°

/

30.9°

Độ ẩm

84.4%

Gió

1.71 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

11.38

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

Lượng mưa Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạc Thủy - Hoà Bình 3 ngày tới

Thời tiết Lạc Thủy bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

82%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.38 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

1.03