Dự báo thời tiết Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Hôm nay
mây đen u ám
30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  29°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.3°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.38 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T4 29/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/38.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.5%
 • Lượng mưa
  3.25 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/36°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:34
T5 30/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  21.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T6 31/05
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.2°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  12.48 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.7°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:35
T7 01/06
mây đen u ám
27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
CN 02/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  8.69 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36
T2 03/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.2°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.1%
 • Lượng mưa
  11.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30.3°/28.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.89 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:36

Lượng mưa Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Lạc Thủy - Hoà Bình 7 ngày tới

Thời tiết Lạc Thủy bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:34

Thấp/Cao

28°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0