Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:19 am

Mặt trời lặn

6:31 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.41 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:32 pm

Gió
1.33 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
4.13 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.3 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

53%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.2 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.87 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.86 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:17 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:18 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Mặt trời mọc/lặn

05:19/18:31

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

34°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

51%

wind

Tốc độ Gió

1.66 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

5.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:31 pm