Thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.53 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.69 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.19 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.91

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.28 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.67 m/s
Độ ẩm

93%

T6 26/04
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.87 m/s
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.12 m/s
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 m/s
Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.6 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

96%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.58 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.36 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.38 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.97 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

91%

T7 27/04
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.44 m/s
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mai Châu - Hoà Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mai Châu

mưa cường độ nặng

24°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Gió

0.69 m/s

Điểm ngưng

22°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:20 pm