Dự báo thời tiết Tân Lạc - Hoà Bình 3 ngày tới

Hôm nay

25.2 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.9°

/

31°

Độ ẩm

78.4%

Gió

2.82 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.4°

UV

11.38

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:42

T2 15/07

25.2 oC

31.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

76.7%

Gió

1.54 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

13.19

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

T3 16/07

24.6 oC

30.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

30°

Độ ẩm

84.8%

Gió

1.71 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.8°

UV

11.38

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:26

Mặt trời lặn

18:42

Lượng mưa Tân Lạc - Hoà Bình 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tân Lạc - Hoà Bình 3 ngày tới

Thời tiết Tân Lạc bây giờ

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

82%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.38 m/s

Điểm ngưng

27°

UV

1.03